22 Aralık 2010 Çarşamba

En uzun kelime

En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine 

-En uzun kelime için çıklama: Kötü amaçların güdüldüğü bir öğretmen okulundayız. Yetiştirilen öğretmenlere öğrencileri nasıl muvaffakiyetsizleştirecekleri öğretiliyor. Yani öğretmenler birer muvaffakiyetsizleştirici olarak yetiştiriliyorlar. Fakat öğretmenlerden biri muvaffakiyetsizleştirici olmayı yani muvaffakiyetsizleştiricileştirilmeyi reddediyor bu konuda ileri geri konuşuyor. Bütün öğretmenleri kolayca muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebileceğini düşünen okul müdürü bu duruma sinirleniyor ve söz konusu öğretmeni makamına çağırıp ona diyor ki:
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine laflar ediyormuşsunuz ha? ..."

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara aralamamaları (13)

Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime

Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf (4)

En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime

En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime

Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız (18)

Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime

Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime: konseptüalizm (13)

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet mahkumiyet (10)

Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime

Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12) 

Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime

Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)

En uzun kısaltma

En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (9)

(İş Yerinde Sağlık Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi). Kaynak: Kısa Adlar ve Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan S.Tuncay İ.Gönülal)

En uzun cadde sokak adı

En uzun cadde sokak adı: Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi (26) 

En uzun ilçe adı

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)

En uzun il adı

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En sık rastlanan aynı ad soyad

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

En çok ad

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4) (Erhan Büyükkahraman)

En uzun soyad

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

En uzun ad

En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

En uzun söz-deyim

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler yerim dar demiş; yer göstermişler yenim dar demiş. (59)

En uzun fiil-deyim

En uzun fiil-deyim: Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42)

En uzun sıfat-deyim

En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)

En kısa atasözü

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)

En uzun atasözü

En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)

En çok anagram

En çok anagram:

3 harf: aks ask kas sak (4)

4 harf: aksı asık askı ıska kası kısa sakı sıka (

5 harf: çakır çarık çarkı çıkar çıkra çırak kaçır kıraç arkçı ırkça (10)

6 harf: kelime ekilme eklemi melike kileme ekelim emekli ekimle ekmeli lekemi (10)

7 harf: akıldır aklıdır alırdık darılık kaldırı kalırdı kıladır kılardı lakırdı (9)

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:

3 harfli: ban can çan dan fan han kan lan pan san şan tan van yan zan (15)

4 harfli: kaba kaça kafa kaka kala kama kana kapa kara kasa kaya kaza (12)

5 harfli: kabın kaçın kadın kalın kapın karın kaşın katın kayın (9)

(kabın: kap + tamlayan eki; kapın: kapı + iyelik eki; katın: katmak eylemi 2. çoğul kişi emir kipi.)

6 harfli: sarmak sarmal sarmam sarman sarmaş sarmaz (6)

7 harfli: çekinik çekinim çekinin çekinip çekinir çekiniş çekiniz (7)

Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok)

Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)

Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok)

Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Ardarda en çok sessiz

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Ardarda en çok sesli

Ardarda en çok sesli: suiistimal maaile (3)

Sessiz/sesli oranı en yüksek kelime

Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks sprint (5/1)

Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime

Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile iade (3/1)

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20)

İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime

İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız (22)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)


(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)

5 harften oluşan en uzun kelime

5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)

4 harften oluşan en uzun kelime

4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)

3 harften oluşan en uzun kelime

3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya yamayamamama (12)

2 harften oluşan en uzun kelime

2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)

Bir harfi en çok içeren kelimeler

Bir harfi en çok içeren kelimeler:

alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)

beybabalaşabilen (4)

seccadecileşecekmişsinizcesine (5)

çiçekçiymişçesine (4)

didindirdiklerimizdendir (6)

gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)

gepgergin (3)

dağdağasızlığa (3)

hahhah (4)

sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)

kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmiş

sinizcesine (16)

janjan (2)

kikirikleşecektik (5)

tellallaşılabilmeli (7) (Metin Örsel)

mükemmelleşemememmiş (7)

anneanneninkininsin (9)

otokontrolsüzleşiyor (5)

hötöröf (3)

muharrirleştirivermişlerdir (7)

hassasiyetsizleşseymişsin (6)

şişikleşmişmiş (5)

tattırttıktan (6)

unutturuculuğumuzunmuş (10)

düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)

verevleşivermek (3)

yayımlayamayayım (5)

lezzetsizleşemezseniz (5)

En çok anlamdaş

En çok anlamdaş: Tuvalet 
ayakyolu
memişhane 
apteshane 
kenef 
hela 
yüz numara 
kademhane

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)


(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali karın kelimesi.)

Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime

Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan han kaan kağan (4)

En çok anlamı olan kelime

En çok anlamı olan kelime: 
Çıkmak (TDK'da 58 anlamı sayılmış)

Tersten Okunuşu Aynı Olan Kelimeler

1-yay
2-kazak
3-küçük
4-kabak
5-kavak
6-kepek
7-makam
8-sos
9-pop
10-tat
11-kek
12-ses
13-sus
14-mum
15-iyi
16-pup
17-ata
18-ama
19-aza
20-yatay
21-kapak
22-kayak
23-kaçak
24-madam
25-iki
26-nazan
27-kelek
28-ada
29-ege
30-efe
31-kök
32-aya
33-tut
34-ece
35-ala
36-nalan
37-ana

Tersten Okunuşları Aynı Olan Cümleler

adamla çene çalma da. 
aç raporunu koy, okunur o parça.
al azmi, imzala.
ali, tanisin: atila.
al kasada sakla.
altan, attan atla.
al yarisini sirayla.
alkazik çak karaya, kayarak kaç kizakla.
aysen,islak kalsin esya.
al pakize bezi kapla.
ayla'da mi madalya.
aslan ali ile veli ilan alsa.
anastas mum satsana.
anastas keten etek satsana. 
anastas rulo iyi olur, satsana. 
az al yahu bu haylaza. 
at, sahibi gibi hasta. 
ara piller eder elli para.
arap kara murat atar umarak para 
er isi pilavi vali pisire. 
ey kekeme, kek ye. 
en iyi mese bese mi yine?
ey edip, adana'da pide ye. 
ilaç iç ali.
itti mi, kim itti? 
kaba talat'a bak. 
kaç lan alçak. 
katla enine, al tak. 
keçin ileridedir, elini çek. 
katir da radari tak. 
koyma vahit, teyp yetti, havam yok. 
kalsin o don islak. 
ayol abla, keten etek al baloya. 
kalas yok, kütük koy salak. 
kiza yazik.
kim o komik? 
lale, gül'ü gel al. 
magara daha dar agam. 
pay ederek iki kerede yap. 
riza, haluk okula hazir. 
yok, adini da koy. 
zamki çok, o çikmaz. 
o zaman al tak, katlanmaz o. 
para hazir ama riza harap firar eder arif. 
zamli tas neden satilmaz. 
ugur motora sar o tomrugu
başından sonuna kadar okunduğunda ortaya çıkan anlamın, aynı cümlenin, sonundan başına doğru okunduğunda da ortaya çıkan cümleler.
misal:
anastas mum satsana.

ey eren nereye
ey edip, adanada, pide ye
traş niçin şart
ah, ne tenha!

28 Kasım 2009 Cumartesi

Türkçedeki en uzun en kısa ve en garip kelimeler

En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine

-En uzun kelime için çıklama: Kötü amaçların güdüldüğü bir öğretmen okulundayız. Yetiştirilen öğretmenlere öğrencileri nasıl muvaffakiyetsizleştirecekleri öğretiliyor. Yani öğretmenler birer muvaffakiyetsizleştirici olarak yetiştiriliyorlar. Fakat öğretmenlerden biri muvaffakiyetsizleştirici olmayı yani muvaffakiyetsizleştiricileştirilmeyi reddediyor bu konuda ileri geri konuşuyor. Bütün öğretmenleri kolayca muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebileceğini düşünen okul müdürü bu duruma sinirleniyor ve söz konusu öğretmeni makamına çağırıp ona diyor ki:
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine laflar ediyormuşsunuz ha? ..."

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara aralamamaları (13)

Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf (4)En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız (18)Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime: konseptüalizm (13)Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet mahkumiyet (10)Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12) (İsmet Keskinsoy)Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (9)

(İş Yerinde Sağlık Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi). Kaynak: Kısa Adlar ve Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan S.Tuncay İ.Gönülal)En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK'da 58 anlamı sayılmış)Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan han kaan kağan (4)Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)

(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali karın kelimesi.)En çok anlamdaş: tuvalet ayakyolu memişhane apteshane kenef hela yüz numara kademhane (Bir harfi en çok içeren kelimeler:

alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)

beybabalaşabilen (4)

seccadecileşecekmişsinizcesine (5)

çiçekçiymişçesine (4)

didindirdiklerimizdendir (6)

gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)

gepgergin (3)

dağdağasızlığa (3)

hahhah (4)

sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)

kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmiş

sinizcesine (16)

janjan (2)

kikirikleşecektik (5)

tellallaşılabilmeli (7) (Metin Örsel)

mükemmelleşemememmiş (7)

anneanneninkininsin (9)

otokontrolsüzleşiyor (5)

hötöröf (3)

muharrirleştirivermişlerdir (7)

hassasiyetsizleşseymişsin (6)

şişikleşmişmiş (5)

tattırttıktan (6)

unutturuculuğumuzunmuş (10)

düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)

verevleşivermek (3)

yayımlayamayayım (5)

lezzetsizleşemezseniz (5)Harf Sayıları

2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)

3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya yamayamamama (12)

4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)

5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)

(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız (22)İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20)Sesliler Ve Sessizler

Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile iade (3/1)

Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks sprint (5/1)

Ardarda en çok sesli: suiistimal maaile (3)

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:

3 harfli: ban can çan dan fan han kan lan pan san şan tan van yan zan (15)

4 harfli: kaba kaça kafa kaka kala kama kana kapa kara kasa kaya kaza (12)

5 harfli: kabın kaçın kadın kalın kapın karın kaşın katın kayın (9)

(kabın: kap + tamlayan eki; kapın: kapı + iyelik eki; katın: katmak eylemi 2. çoğul kişi emir kipi.)

6 harfli: sarmak sarmal sarmam sarman sarmaş sarmaz (6)

7 harfli: çekinik çekinim çekinin çekinip çekinir çekiniş çekiniz (7)En çok anagram:

3 harf: aks ask kas sak (4)

4 harf: aksı asık askı ıska kası kısa sakı sıka (

5 harf: çakır çarık çarkı çıkar çıkra çırak kaçır kıraç arkçı ırkça (10)

6 harf: kelime ekilme eklemi melike kileme ekelim emekli ekimle ekmeli lekemi (10)

7 harf: akıldır aklıdır alırdık darılık kaldırı kalırdı kıladır kılardı lakırdı (9)Atasözleri ve deyimler:

En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)

En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)

En uzun fiil-deyim: Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42)

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler yerim dar demiş; yer göstermişler yenim dar demiş. (59)Özel isimler:

En uzun ad: Abdulmuttalip (13) (Emin)

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

(Mehmet ~ Balıkesir telefon rehberinden)

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4) (Erhan Büyükkahraman)

En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

(Son iki rekor için kaynak ÖSYM'nin veritabanıdır.)

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15) (Necmettin)

En uzun cadde sokak adı: Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi (26) (Ege Or)

(Ankara-Bahçelievler eski 2. CaddeNOT: alıntıdır